Magyar nyelven

2014

Horváth Miklós
Magyarország szuverenitásának helyreállítása: A szovjet csapatok kivonása és Magyarország szerepe a Varsói Szerződés felszámolásában
In: M Kiss Sándor (szerk.)
Rendszerváltás 1989: Témák között válogatva. Lakitelek: Antológia Kiadó, 2014. pp. 269-290.
(ISBN:978 615 5428 02 9)
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Horváth Miklós
A lengyel hadiállapot a magyar katonai felderítés dokumentumainak tükrében
In: Markó György, Schmidt Mária (szerk.)
Hogy jobban értsük a huszadik századot. Budapest: XX. Század Intézet, 2014. pp. 16-28.
(Korrajz 2013 - a XX. Század Intézet Évkönyve; 2012-2013.)
(ISBN:978-615-5118-21-0)
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Horváth Miklós
Erőszakszervezetek a kommunista terrorrendszer kiépítésében és fenntartásában (1945-1953)
In: Markó György, Schmidt Mária (szerk.)
Hogy jobban értsük a huszadik századot. Budapest: XX. Század Intézet, 2014. pp. 155-179.
(Korrajz 2013 - a XX. Század Intézet Évkönyve; 2012-2013.)
(ISBN:978-615-5118-21-0)
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Horváth Miklós
A Szovjetunió háborúja Magyarország ellen
In: Ötvös Péter (szerk.)
Gellért konferenciák: Előadások a kommunizmus bűneiről. Budapest: Kommunizmus Bűnei Alapítvány, 2014. pp. 144-170.
(ISBN:978-963-08-8725-0)
Befoglaló mű link(ek): OSZK
Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos

Horváth Miklós
Mint "cseppben" a tenger - 1956 Sára Sándor filmművészetében
In: Pintér Judit (szerk.)
Pro Patria: Sára 80. 516 p.
Budapest: Magyar Művészeti Akadémia, 2014. pp. 433-451.
(ISBN:978-615-5464-04-1)
Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos
+ 8 oldal színes melléklet + DVD-melléklet

2013

Horváth Miklós
Megtorlás és amnesztia a katonai igazságügyi szervek tevékenységének tükrében
In: Kahler Frigyes főszerk, Bank Barbara (szerk.)
Utak és útkereszteződések: Ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére. Budapest: Történelmi Ismeretterjesztő Társulat Egyesület, 2013. pp. 333-343.
(ISBN:978-963-89727-1-2)
Befoglaló mű link(ek): OSZK
Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos

2011

Horváth Miklós
A szocializmus lebontása és a megtorlás, 1956
In: Fricz Tamás, Lánczi András (szerk.)
Identitásaink és elhallgatásaink: Korrajz 2011 - A XXI. Század Intézet évkönyve. Budapest: XXI. Század Kiadó, 2011. pp. 65-77.
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Horváth Miklós
Magyarországon minden eszköz bevethető…- 1956”
In: Gubcsi Lajos (szerk.)
A hazáért mindhalálig – 1100 éve: Magyarország a Kárpát-medencében. Budapest: HM Zrínyi Média Közhasznú Nonprofit Kft., 2011. pp. 453-483.
(ISBN:978 963 327 513 9)
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

2009

Horváth Miklós
Katonai tanszékek és katonai tanintézetek a forradalomban
In: Némethné Dikán N, Szabó R, Vida I (szerk.)
Budapesti egyetemisták és főiskolások 1956-ban. 679 p.
Budapest: Nagy Imre Alapítvány - Gondolat Kiadó, 2009. pp. 190-242.
(Nagy Imre és kora; 5..)
(ISBN:978 963 693 043 1)
Befoglaló mű link(ek): OSZK, ELTE Könyvtára
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

2008

Horváth Miklós
A Magyar Néphadsereg az 1956-os forradalom és szabadságharc idején
In: Holló József Ferenc, Lugosi József, Markó György (szerk.)
Hazánk dicsőségére: 160 éves a Magyar Honvédség. 508 p.
Budapest: Zrínyi Kiadó, 2008. pp. 147-156.
(Hősgaléria)
(ISBN:978-963-327-461-3)
Befoglaló mű link(ek): Egyéb katalógus, OSZK
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Horváth Miklós
A szovjet katonai intervenció – 1956
In: Pallai László, Püski Levente, Mazsu János (szerk.)
1956 és emlékezete. 227 p.
Debrecen: Debreceni Szemle Alapítvány, 2008. pp. 141-160.
(Debreceni Szemle Könyvek; 1.)
(ISBN:978-963-88155-0-7)
Befoglaló mű link(ek): OSZK
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Horváth Miklós
A megtorlás méretei, iránya és módszerei a magyar honvédségnél az 1956-os forradalom és szabadságharc után
In: Szederjesi Cecilia (szerk.)
Megtorlások évszázada - Politikai terror és erőszak a huszadik századi Magyarországon. 351 p.
Salgótarján; Budapest: Nógrád Megyei Levéltár - 1956-os Intézet, 2008. pp. 143-160.
(ISBN:978 963 7243-70-7)
Befoglaló mű link(ek): OSZK
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Kész. a 2006-ban Salgótarjánban "Megtorlások a XX. századi Magyarországon" címmel rendezett konferencia előadásai alapján
Független idéző: 1 Összesen: 1

2007

Horváth Miklós
Kádár János és a hatalom ára
In: Vargyas Zoltán (szerk.)
Mit kezdjünk vele? Kádár János (1912–1989). 172 p.
Budapest: XX. Század Intézet, 2007. pp. 21-45.
(ISBN:978 963 06 4028 2)
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Horváth Miklós
1956 - az első háború két szocialista ország között
In: Horváth Miklós, Lánczi András (szerk.)
Korrajz, 2007: a XXI. Század Intézet évkönyve. Budapest: XXI. Század Intézet, 2007. pp. 42-49.
(ISBN:978 963 9634 56 5)
Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos
Független idéző: 1 Összesen: 1

2006

Horváth Miklós
A haderő a személyi kultusz csapdájában (1948-1956)
In: Helgert Imre, Vass Jenő Sándor (szerk.)
A Hazáért – a Magyar Honvédség múltja és jelene 1848-2004. 446 p.
Budapest: Szaktudás Kiadó Ház, 2006. pp. 300-315.
(ISBN:963 9553 95 6)
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Horváth Miklós
Időrendi áttekintés (1944-1956)
In: Helgert Imre, Vass Jenő Sándor (szerk.)
A Hazáért – a Magyar Honvédség múltja és jelene 1848-2004. 446 p.
Budapest: Szaktudás Kiadó Ház, 2006. pp. 356-362.
(ISBN:963 9553 95 6)
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Horváth Miklós
Irányváltás : a Magyar Néphadsereg szervezeti átalakítása és létszámának csökkentése (1953-1956)
In: Helgert Imre, Vass Jenő Sándor (szerk.)
A Hazáért – a Magyar Honvédség múltja és jelene 1848-2004. 446 p.
Budapest: Szaktudás Kiadó Ház, 2006. pp. 315-323.
(ISBN:963 9553 95 6)
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Horváth Miklós
A új nemzeti haderő létrehozás (1944-1948)
In: Helgert Imre, Vass Jenő Sándor (szerk.)
A Hazáért – a Magyar Honvédség múltja és jelene 1848-2004. 446 p.
Budapest: Szaktudás Kiadó Ház, 2006. pp. 290-300.
(ISBN:963 9553 95 6)
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Horváth Miklós
A Magyar Néphadsereg a forradalom és szabadságharc idején
In: Helgert Imre, Vass Jenő Sándor (szerk.)
A Hazáért – a Magyar Honvédség múltja és jelene 1848-2004. 446 p.
Budapest: Szaktudás Kiadó Ház, 2006. pp. 323-356.
(ISBN:963 9553 95 6)
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

2004

Horváth Miklós
Adalékok az államvédelmi (állambiztonsági) ügynökségi munka történetéhez (1953 - 1957)
In: Földesi Margit (válogatta) (szerk.)
Korrajz 2003: a XX. Század Intézet Évkönyve. 331 p.
Budapest: XX. Század Intézet, 2004. pp. 163-201.
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Horváth Miklós
Derült égből?: A Kossuth téri sortűz
In: Gábor Júlia (szerk.)
Száz rejtély a magyar kommunizmus történetéből. 207 p.
Budapest: Gesta Könyvkiadó, 2004. p. 120.
(ISBN:963-8229-97-7)
Befoglaló mű link(ek): OSZK
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Horváth Miklós
Eltévedt tank a pokolban: Köztársaság tér, 1956. október 30.
In: Gábor Júlia (szerk.)
Száz rejtély a magyar kommunizmus történetéből. 207 p.
Budapest: Gesta Könyvkiadó, 2004. p. 124.
(ISBN:963-8229-97-7)
Befoglaló mű link(ek): OSZK
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Horváth Miklós
"Föltámadott a tenger": Civilek és nemzetőrök a forradalomban
In: Gábor Júlia (szerk.)
Száz rejtély a magyar kommunizmus történetéből. 207 p.
Budapest: Gesta Könyvkiadó, 2004. p. 114.
(ISBN:963-8229-97-7)
Befoglaló mű link(ek): OSZK
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Horváth Miklós
"Piros vér a pesti utcán": Lakosság elleni fegyveres erőszak
In: Gábor Júlia (szerk.)
Száz rejtély a magyar kommunizmus történetéből. 207 p.
Budapest: Gesta Könyvkiadó, 2004. p. 116.
(ISBN:963-8229-97-7)
Befoglaló mű link(ek): OSZK
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

2003

Horváth Miklós
A forradalmat követő megtorlás és a katonák ellen lefolytatott büntetőeljárások fő jellemzői
In: Horváth Miklós (szerk.)
Tizenhárom nap, amely...": Tanulmányok az 1956-os forradalom történetéből. 280 p.
Budapest: Hadtörténeti Múzeum, 2003. pp. 202-224.
(ISBN:963 7097 18 x)
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos
Független idéző: 1 Összesen: 1

Horváth Miklós
A nemzetőrség megalakításának körülményei és tevékenysége november 4-ig
In: Horváth Miklós (szerk.)
Tizenhárom nap, amely...": Tanulmányok az 1956-os forradalom történetéből. 280 p.
Budapest: Hadtörténeti Múzeum, 2003. pp. 145-164.
(ISBN:963 7097 18 x)
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Horváth Miklós
A Magyarország ellen végrehajtott szovjet agresszió: a "Hullám" és "Forgószél" fedőnevű hadműveletek
In: Béla K Király, László Veszprémy (szerk.)
A magyar hadtörténelem évszázadai. 462 p.
Budapest: Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány, 2003. pp. 336-353.
(ISBN:963-206-458-5)
Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL, Google books
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Horváth Miklós
Fegyveres erők és testületek részvétele az 1956-os forradalom Borsod-Abaúj-Zemplén megyei eseményeiben
In: Á. Varga László (szerk.)
Miskolc és Északkelet-Magyarország 1956-ban. 317 p.
Budapest: Nagy Imre Alapítvány, 2003. pp. 91-152.
2.., Nagy Imre és kora : tanulmányok és források
(ISBN:963-212-449-9)
Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos
Független idéző: 1 Összesen: 1

2001

Horváth Miklós
A forradalmat követő megtorlás a katonai igazságügyi szervek tevékenységének tükrében
In: Okváth Imre (szerk.)
Katonai perek a kommunista diktatúra időszakában, 1945-1958: Tanulmányok a fegyveres testületek tagjai elleni megtorlásokról a hidegháború kezdeti időszakában. 355 p.
Budapest: Történeti Hivatal, 2001. pp. 199-240.
(Közelmúltunk hagyatéka)
(ISBN:963 00 7464 8)
Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos
Független idéző: 3 Összesen: 3

Horváth Miklós
A Magyarország ellen végrehajtott szovjet agresszió: a "Hullám" és "Forgószél" fedőnevű hadműveletek
In: Király B, Congdon LW (szerk.)
A magyar forradalom eszméi : eltiprásuk és győzelmük, 1956-1999. 561 p.
Budapest: Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány, 2001. pp. 65-88.
(ISBN:963 00 7226 2)
Befoglaló mű link(ek): WorldCat
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos
Független idéző: 4 Összesen: 4

1996

Horváth Miklós, Györkei Jenő
Adalékok a szovjet katonai megszállás történetéhez
In: Horváth Miklós, Györkei Jenő (szerk.)
Szovjet katonai intervenció, 1956. 313 p.
Budapest: Argumentum Kiadó, 1996. pp. 7-118.
(ISBN:963 00 08113)
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos
2. javított kiadás: 2001, Budapest : H & T Kiadó
Független idéző: 6 Összesen: 6

Horváth Miklós
Magyar forradalom és szabadságharc (1956) ; A Magyar Néphadsereg a Kádárkorszakban (1956-1989)
In: Kollega Tarsoly István (szerk.)
Magyarország a XX. században. 688 p.
Szekszárd: Babits Kiadó, 1996. pp. 415-434.
Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum, BME PA közlemény
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos
Független idéző: 1 Összesen: 1

Back to Top