Szakmai önéletrajz

kep1

Dr. Horváth Miklós

Tudományos fokozatok és megszerzésük éve:
a politikatudományok egyetemi doktora - 1989
a hadtudomány kandidátusa - 1996
a Magyar Tudományos Akadémia doktora - 2003
habilitáció - 2004

Horváth Miklós (1953.) hadtörténész, egyetemi tanár a Magyar Néphadsereg történetével kapcsolatos kutatásait 1983-ban kezdte meg, 1989-ben egyetemi doktori címet szerzett. 1990-ben került a Hadtörténeti Intézetbe kutatónak, 2003 és 2005 között a Hadtörténeti Intézet igazgatója. Fő kutatási területe az 1956-os forradalom és szabadságharc és a hidegháború időszakának hadtörténete. 1996-ban lett hadtudomány kandidátusa, 2003-ban elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) doktora címet, 2004-ben habilitált hadtörténelemből. 2005 szeptemberétől a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának egyetemi tanára. Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottságának és a Magyar Akkreditációs Bizottság Társadalomtudományi Bizottságának tagja.

A Terror Háza Múzeum történésze és a Kommunizmuskutató Intézet tudományos főmunkatársa 2017 június 17-ig. Főbb művei: Maléter Pál (1995, 2002); Szovjet katonai intervenció 1956 (1996, 2001; angolul 1999); 1956 hadikrónikája (2003; lengyelül 2006); In memoriam (Tulipán Évával, 2006); Keresztutak: Magyar Néphadsereg, 1956 (Tulipán Évával, 2006); Koronatanúk jeltelen sírgödrökben (Zinner Tiborral, 2008); Hadsereg és fegyverek 1956 (Kovács Vilmossal, 2011); Kényszerkirándulás a Szovjetunióba (Olekszandr Pahiryaval, 2012); Budapest 1956: Időutazás - A Journey to the Past (magyar és angol nyelvű Szikits Péterrel);Magyarország az atomháború árnyékában (Kovács Vilmossal 2016)

Fő kutatási területek:

A XX. század második fele egyetemes és magyar hadtörténelmi vonatkozásai, a magyar erőszakszervezetek története, kiemelten az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc, a Varsói Szerződés és a Magyar Néphadsereg történetének alapkutatás-szintű feldolgozása.

Jelentősebb publikációk magyar és idegen nyelven:

Horváth Miklós, Kovács Vilmos Magyarország az atomháború árnyékában, Budapest: Zrínyi Kiadó, 2016.
Horváth Miklós, Olekszandr Pahirya Kényszerkirándulás a Szovjetunióba: Magyar deportáltak a KGB fogságában – 1956, Budapest: Argumentum Kiadó, 2012.
Horváth Miklós, Kovács Vilmos Hadsereg és fegyverek 1956 Budapest: HM Zrínyi Média Közhasznú Nonprofit Kft., 2011.
Horváth Miklós, Zinner Tibor Koronatanúk jeltelen sírgödrökben: dokumentumok Nagy Imre és társai pertörténeteihez Budapest: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2008.
Miklós Horváth 1956 Rozstrzelana rewolucja : walka zbrojna wegrów z interwencja sowieska Krakow: Arkadiusz Wingert, 2006.
Horváth Miklós, Tulipán Éva In memoriam 1956 Budapest: Zrínyi Kiadó, 2006.
Horváth Miklós, Tulipán Éva Keresztutak, Magyar Néphadsereg, 1956 Budapest: H & T Kiadó, 2006.
Horváth Miklós 1956 hadikrónikája Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003.
Horváth Miklós Maléter Pál - OSIRIS-SZÁZADVÉG - 1956-OS INTÉZET, Budapest, 1995., 2. javított kiadás H&T Kiadó, Budapest 2002.

Györkei Jenő - Horváth Miklós Adalékok a szovjet katonai megszállás történetéhez In: Szovjet katonai intervenció 1956 (Szerk.: Györkei Jenő és Horváth Miklós) Argumentum Kiadó - Budapest, 1996., második javított kiadás - H&T Kiadó, Budapest, 2001.
Miklós Horváth Platz und Rolle Ungarns un der Ungarischen Volksarmee in der operativ-strategischen Planung des Warschauer Paktes In: Hans-Hubertus Mach, László Veszprémy, Rüdigen Wenzke (szerk.) Die NVA und die Ungarische Volksarmee im Warschauer Pakt. Potsdam: Militärgeschichtliches Forschungsamt,2011. pp. 47-60.
Horváth Miklós, Tulipán Éva Krisenmanagement in Ungarn während und nach der Revolution von 1956 In: Torsten Diedrich und Walter Süß (szerk.) Militär und Staatssicherheit im Sicherheitskonzept de Warschauer-Pakt-Staaten. Berlin: Ch. Links Verlag, 2010. pp. 135-148.
Miklós Horváth Plany ofensywy Ukladu Warszawskiego na poludniowo-zahodnim teátrze operacyjnym – natarcie prez Jugoslawie, „samoobrona” od granicy wegiersko-austriackiej do sycylijskiego Trapani In: Gałuszka Tomasz, Illés Pál Attila, Miławicki Marek, Zágorhidi Czigány Balázs (szerk.) Historicus Polonus - Hungarus: Księga pamiątkowa ofiarowana Ojcu Józefowi Puciłowskiemu OP w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Krakow: Wydawnictwo Esprit, 2010. pp. 191-215.
Miklós Horváth The Demonstrations become a revolution In: Lee Congdon, Király Béla, Nagy Károly (szerk.) 1956: the Hungarian Revolution and War of Independence. 956 p. New Jersey: Boulder - Social Science Monographs - Atlantic Research and Publications, 2006. pp. 263-298. (Atlantic studies on society in change, 128; East European monographs; 700.) Vol. 40., War and society in East Central Europe.
Miklós Horváth General characteristics of freedom-fighter groups Ibid. pp. 384-397.
Miklós Horváth Losses of life in the war and during the reprisals Ibid. pp. 477-492.
Miklós Horváth Introduction Ibid. pp. 432-463.
Miklós Horváth Soviet aggression against Hungary in 1956: operations "Wave" and "Whirlwind" In: Király Béla, Kenneth Murphy, Veszprémi László (szerk.) The ideas of the Hungarian revolution, suppressed and victorious : 1956. 731 p. New Jersey: Atlantic Research and Publications, Inc., 2002. pp. 65-90.
Miklós Horváth Soviet aggression against Hungary in 1956: operations "Wave" And "Whirlwind" The Ideas of the Hungarian Revolution, Suppressed (1956), Victorious (1999-2000) Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány 2003. Edited by Lee W. Congdon and Béla K. Király. 2002. pp. 65-90.
Miklós Horváth Die ungarische Volksarme und Revolution von 1956 In: Jan Fotzik (szerk.) Entstalinisierungskrise in Ostmitteleuropa 1953 - 1956. 393 p. München: Ferdinand Schöningh Verlag, 2001. pp. 113-139.
Miklós Horváth Militärgeschichte Aspekte der ungarischen Revolution und des Freiheitskampfes von 1956. In: von Winfried Heinemann (szerk.) Das internationale Krisenjahr 1956 : Polen, Ungarn, Suez. 722 p. München: Oldenbourg Verlag, 1999. pp. 135-148.
Jenő Györkei and Miklós Horváth - Additional Data on the History of the Soviet Military Occupation - Soviet military intervention in Hungary 1956. - edited by Jenő Györkei and Miklós Horváth Atlantic Research and Publications, Inc - Central Europen University Press. 1999. pp. 4-125.

Back to Top