Hadikrónika (magyar)

Konyvek 4 Hadikronika (magyar)

1956 hadikrónikája
Horváth Miklós


Akadémiai Kiadó, 2003
482 oldal

Az elmúlt évtizedekben az 1956-os forradalom és szabadságharc történetével kapcsolatban megjelent átfogó munkák, részmonográfiák, dokumentumkötetek és tanulmányok sokasága segítette a történetek alaposabb megismerését. Az eddig megjelent szakirodalom a Magyar Néphadsereget leszámítva többnyire érintőlegesen vizsgálta a kormányerők közül a Belső Karhatalom, a Rendőrség és a Határőrség tevékenységét, de szinte alig esett szó a Büntetés-végrehajtási Intézetek forradalom alatti helyzetéről, szerepéről. E könyv célja, hogy feltárja és bemutassa az erőszakszervezetek karhatalmi alkalmazásának intézményrendszerét, a Magyarországon állomásozó szovjet csapatok bevetésével kapcsolatos politikai döntések megszületésének körülményeit, a forradalom leverése céljából indított hadműveleteit, illetve azt, hogy a magyar erőszakszervezetek - a Belső Karhatalom, a Rendőrség, Határőrség, a Honvédség és a Büntetés-végrehajtási Intézetek - mennyiben feleltek meg a politikai általános és folyamatosan változó konkrét elvárásainak. A szerző ismereteit a felkelő-szabadságharcos és más fegyveres csoportok, később Nemzetőrség megalakulásának körülményeit, ezen csoportok általános jellemzőit, a hatalom ellen Budapesten és vidéken folytatott harcait. E könyv - 1956 hadikrónikája - segítségével az érdeklődő olvasó megismerkedhet a fegyveres harcok történetével, a legfontosabb politikai döntések megszületésének és megvalósulásának körülményeivel.

Könyv letöltése Könyv letöltése lengyelül

Kovács István kritikája a KORTÁRS irodalmi és kritikai folyóiratban:

Back to Top