A forradalom tanúi - Budapest 1956

Szovjet katonai intervenció, 1956

A forradalom tanúi - Budapest 1956: Akik megélték, franciaországi emigránsok visszaemlékezései

Budapest, Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 2014.

168 p.

ISBN 978-615-5118-20-3

A kötet az 1956-os forradalom és szabadságharc Franciaországba emigrált tanúinak visszaemlékezésén keresztül idézi fel 1956 őszének eseményeit.

E könyvben a forradalom és szabadságharc Franciaországba emigrált tanúi a könnyek és véráldozatok fájdalmán túl felidézik dicső nemzeti harcunk, 1956 őszének emlékeit. A szerzők emlékeik közreadásával és főhajtással adóznak a megtorlás során kivégzett hősöknek, neves és névtelen felkelőknek, akiknek önfeláldozó helytállásáért hálával tartozik az utókor. E kötet a 2006-ban, a forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára Párizsban megjelent, francia nyelvű könyv magyar nyelvű változata. Az emlékezők között vannak olyanok, akik maguk is harcoltak a barikádokon, míg mások talán kevésbé látványos hőstettekről, de felejthetetlen élményekről számolnak be. Ami közös, az igazságuk mindent átható tudata, a felkelés tisztaságában gyökerező hitük, s egy kivívható szabadság reménye, amely mindnyájuknak oly mértékű bátorságot adott, amelyről maguknak se lehetett sejtésük annak előtte. A beszámolókból erősen érződik a közösség, az összetartozás érzése. Az ALCYON a Külföldön élő Magyarok Egyesülete, melynek elnöke Lilla Fourrier, több mint 25 éve működik, összehozva a kulturális élet, gazdaságpolitika és tudományok szereplőit. A szervezet egyik fő célja a francia–magyar barátság ápolása. A szerzők közül többen is az ALCYON tagjai.

Könyv letöltése
Back to Top