Kényszerkirándulás a Szovjetunióba

Konyvek 10. Kenyszerkirandulas

Kényszerkirándulás a Szovjetunióba

Argumentum Kiadó és Nyomda Kft, 2012

406 oldal

Kötés: KEMÉNYTÁBLA, VÉDŐBORÍTÓ

A szovjet rezsim fennállásának különböző időszakaiban nem egy esetben élt teljes etnikai közösségek vagy emberek meghatározott csoportja deportálásának eszközével. A szovjet Állambiztonsági Bizottság, közkeletű nevén a KGB szervezetei által 1956 novemberében végrehajtott deportálások célja a magyar nép ellenállásának megtörése, a háborúban részt vevő szovjet csapatok veszteségeinek minimalizálása, a Moszkvában kijelölt új/régi kommunista vezetés uralmának mielőbbi megszilárdítása, a klinikai halál állapotában lévő szocialista rendszer feltámasztása volt. A közvetlen cél az új, demokratikus hatalmat megtestesítő forradalmi szervezetek, például a Nemzetőrség és a hadsereg vezetőinek letartóztatásával az átalakulás és a védekezés irányítási struktúráinak szétzilálásában jelölhető meg. Az eredeti források hiányával magyarázható, hogy a szakirodalomban hosszú ideig számos megalapozatlan feltételezés támadt a deportálások okaival és következményeivel kapcsolatban. A szerzők fő célja a deportálások szovjet és magyar levéltárakban őrzött állambiztonsági iratainak feltárása, feldolgozása és publikálása volt. A kötet címében szereplő kényszerkirándulás kifejezés arra utal, hogy a deportálásra kijelölt letartóztatottak kihallgatási jegyzőkönyveinek az első oldalára a magyar államvédelmi beosztottak a Kirándulni szót írták. A kötet első részében a forradalom és a szabadságharc, ezen belül a deportálások történelmi hátterét bemutató tanulmány olvasható. Ezt a történeti összefoglalót követi a dokumentumgyűjtemény. A KGB-nek a deportáltakra vonatkozó 18 kötetnyi, 1246 ügyiratot tartalmazó levéltári együtteséből 141 dokumentumot válogattunk, amelyek a deportálások körülményein túl tudósítanak - nemritkán torzítva - a forradalom és szabadságharc eseményeiről is. A harmadik szerkezeti egység az adattár, amelyben a sokszor pontatlan, hiányos, ellentmondásokkal terhelt dokumentáció alapján az eddig megjelent listáknál lényegesen pontosabban rekonstruáltuk a deportáltak legfontosabb személyi adatait. Megfelelő forráskritikával ezek a dokumentumok értékes forrásai az 1956-os magyarországi forradalom történetének. Kiadványunk lehetővé teszi 1956 teljesebb és sokrétűbb megítélését és néhány korábbi történészi következtetés felülvizsgálatát is. Könyvünkkel egyúttal emléket kívánunk állítani az Ungvár és Sztrij börtöneibe hurcolt magyaroknak.

Könyv letöltése
Back to Top