Koronatanúk jeltelen sírgödrökben

Konyvek 8. Koronatanuk

Horváth Miklós, Zinner Tibor: Koronatanúk jeltelen sírgödrökben

Tartalomjegyzék

Bevezető helyett
Horváth Miklós – Zinner Tibor: Szerkesztői megjegyzések
Koronatanúk jeltelen sírgödörben (Horváth Miklós – Zinner Tibor)

A SZOVJET ÉS MAGYAR POLITIKAI ÉS KATONAI DÖNTÉSHOZATAL FŐ JELLEMZŐI OKTÓBER 23-28. KÖZÖTT
„Nagy Imrét be kell vonni a politikai tevékenységbe!”
„a felkelés 24 óra alatt felszámolható”
„Ellenforradalom” vagy „demokratikus tömegmozgalom”?

A FORRADALOM GYŐZELME
„...hogy a kérdések véletlenül merülnek fel, ez éppen a pártvezetés csődje”
„Védjétek meg a kormányt, a munkáshatalom legfőbb biztosítékát...”
Az ÁVH megszüntetése

A MAGYARORSZÁGI ESEMÉNYEKBEN BEKÖVETKEZETT FORDULAT MOSZKVAI ÉRTÉKELÉSE
„Beszéljünk Kádárral és Naggyal, támogatjuk!”
„Kicsoda is Nagy [Imre]? Lehet-e hinni neki?”
„Ha Nagy beleegyezik, vegyük be miniszterelnök-helyettesnek”
„Ha Nagy Imre nem mond le, akkor az ellenség szolgálatában áll.”

A FORRADALOM LEVERÉSE
A magyar politikai vezetés erőfeszítései az újabb támadás megakadályozására
A lengyel „nem” és a jugoszláv „igen”
„Nem kérek több jelentést!”

A CSAPDA BEZÁRUL
A követségre „menekülés” közvetlen előzményei
„Nagy Imrétől, most semmiféle nyilatkozatra nincs szükség”
„Ezek kivégeznek engem!”
„én Magyarországot önként el nem hagyom...”

Koncepció készül
Maléter Pál és társai „árulása”
„magam személyesen igen erős hatása alá kerültem Nagy Imrééknek”
Nagy Imre és társai tevékenységének átértékelése
„Nagy Imre áruló szerepe egyre láthatóbb és bizonyíthatóbb”
„a büntetőeljárás nem kerülhető el”

A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS MEGKEZDŐDIK
Az MSZMP KB ítéletet hirdet „Nagy Imre és társai” ügyében
A „Nagy Imre és társai” per előkészítése
A tárgyalás felfüggesztése
A bűnszövetkezet tevékenysége – azaz a megtorlás technikája

AZ ELJÁRÁS FOLYTATÓDIK
„Eljő, eljő az a nagy szép idő…”
Minden eszköz megengedhető
Az utolsó szó jogán
Nincs kegyelem!

A vég és ami utána következett
Az ítéletet végrehajtják
Nagy Imre és társai rehabilitálása
Kísért a múlt, a múlt kísértete

Könyv letöltése
Back to Top