Magyarország hadtörténete IV.

Magyarország hadtörténete IV.

Magyarország hadtörténete IV. - 1919-től napjainkig

Budapest, Zrínyi Kiadó, 2018.

ISBN 978 963 327 605 1

A négy kötetre tervezett Magyarország hadtörténete harminc év elteltével mutatja be újra – a korábbi összefoglalóktól némileg különböző korszakolással és eltérő hangsúlyokkal – az 1100 éves hadi históriánkat.

Az 1990-ben bekövetkezett rendszerváltás után a tudományos kutatások terén is alapvető érdemi változások következtek be. A kutatók szélesebb köre előtt nyíltak meg a hazai és külföldi levéltárak, a tudományos kutatások céljára újabb forráscsoportokat „szabadítottak fel”. Az 1945 és 1990 között, illetve után is még hosszabb ideig páncélszekrényekben őrzött titkos dokumentumok sokaságának a feldolgozására nyílt és nyílik napjainkban is lehetőség.

A negyedik kötet a korábban megjelent összefoglaló munkáktól nem függetlenül, azonban eltérő tartalommal és hangsúlyokkal a trianoni diktátumtól az ország NATO-csatlakozásáig és az azt követő nemzetközi szerepvállalásokig mutatja be az eseményeket, egészen napjainkig, azaz 2017 végéig.

A gazdagon illusztrált kötetben az időrendben összefoglalt hadtörténeti események mellett helyet kapott sok más téma is: a hadseregek felépítése, ellátása, felső vezetése, a hadkiegészítés rendszere, illetve a fegyvertörténet, az egyenruhák, kitüntetések és zászlók története.

A műben szereplő összefoglaló tanulmányok szerzői – kiemelkedő eredményeket felmutató történészek, hadtörténészek, levéltárosok, muzeológusok és kutatók – a saját kutatási eredményeiken túl jól hasznosították a korszak egészét, illetve egyes részeit bemutató szakirodalmat is. Ezt bizonyítja a kötet szerzői által nagy számban ajánlott és felhasznált szakirodalom, illetve hivatkozott forrás, melyeket mutatóval is ellátott, több mint 700 tételt tartalmazó bibliográfiában adunk közre.

Bevezető letöltése Tartalomjegyzék letöltése
Back to Top